AED

Een AED creëert veiligheid!

Snel handelen van omstanders, goede reanimatie en binnen enkele minuten inzetten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) vergroot de overlevingskans met 70%!

Vervanging AED:

Bij een AED die ouder is dan 9/10 jaar geven wij het advies om deze te vervangen voor een nieuwe. Naarmate de AED ouder wordt, de kans op een defect groter is en dat dit pas bij een calamiteit wordt opgemerkt. Het idee dat wanneer een AED nog nooit is gebruikt en daardoor nog als nieuw zou zijn is niet correct. Tijdens de diverse zelftesten van de AED worden de condensatoren, welke een belangrijk component zijn van de AED, dagelijks belast. Door de jaren heen worden deze componenten dan ook zwakker.

 Om onderstaande redenen adviseren wij om een beslissing te nemen voor de vervanging van de AED. 

  De AED is een urgent en een levensreddend apparaat

– Leeftijd over de garantietermijnen 

– Financiële afschrijving overschreden

– Risico op niet werkende AED wordt steeds groter